Het bestuur

Het bestuur van toneelgezelschap LiDo bestaat uit 7 personen:

- Stefan Pittevils ---------- Voorzitter

- Omer Frederickx -------- Secretaris

- Nadine Vandermeulen -- Penningmeester

- Maria Van de Wouwer -- Bestuurslid

- Stefan Sneyers ----------- Bestuurslid

- Gery Bilsen --------------- Bestuurslid

- Dony Vanthienen -------- Erevoorzitter en medeoprichter

De bestuursleden vergaderen minimum 10 keer per jaar.

U kan het bestuur bereiken via bestuur@toneelwaanrode.be